ReklameFast reklame
Link til Aulumgaard
Mest læste nyheder

2018 Rengøringsdag
2018 Begynderstart i Herning
Stor opbakning til konference
2018 Mad og Honning
Sølvhæder til frivillig arbejdsbi

Citatboks
En bi rører ikke ved vissen blomst
Bannerreklame


Velkommen
Dette er hjemmesiden for seks foreninger, der driver biavl. Siden fortæller om livet i foreningerne samt generelt om bier og biavl i området.
Holstebro
Den 19. februar kl. 19.00 er der introduktions aften:" BIAVL SOM HOBBY"
Mødested: Holstebro Kommunes Naturskole, Nybovej 28. 7500 Holstebro.
Kontakt Knud Sørensen på 20969840 for flere oplysninger om selve kurset.
Skjern
Da Skjern-Egvad Biavlerforening holdt generalforsamling i oktober, blev der uddelt sølvnåle til både Ib Rasmussen og til Anders Thorre Kristensen. Ved samme lejlighed blev Anders Thorre Kristensen valgt til foreningens nye formand.
2019 Amts-bestyrelsesmøde i Herning
Bestyrelsen i Lemvig-Holstebro-Brande-Skjern og Herning biavlerforeninger afholdt et ordinært bestyrelsesmøde lørdag den 26 januar i Løvbakke naturcenter.
DBF formand Arne T. Henriksen var tilstede og holdt et godt foredrag for os.

Den 25 februar afholdes der i Brande et fællesmøde for alle medlemmer i de 5 foreninger, nærmere følger pr. mail
2019 Foredrag i Herning
Skovfoged Hans Jensen fortalte om skoven og lyngen gennem tiderne mm.Selv om der var håndbold på tv var der mødt 21 op til et spændende foredrag.
Der var gratis adgang med kaffe på kanden og flere slags kager.
2018 Årsafslutning i Herning
Mandag aften afholdt vi vores årlige juleafslutning i Løvbakke Naturcenter.
Årets biavler blev fundet og det blev Jette Mogensen.
2018 Honningbedømmelse i Herning
Mandag aften havde vi honningbedømmelse i Herning og Omegns Biavlerforening.
Der blev indleveret 31 prøver og vinderne blev: Bedste blomster-honning Benny Nielsen. Bedste sensommerhonning/lynghonning Søren Poulsen.
2018 Generalforsamling i Herning
På foreningens ordinære generalforsamling mandag aften trak vores mangeårige formand Egon Green sig ud af bestyrelsen.
Som ny formand blev Svend Ebbensgaard enstemmig valgt og Flemming Madsen blev valgt ind i bestyrelsen. 2 nye suppleanter blev valgt.
Endelig konstituering sker ved et mødet i uge 48.
Lemvig
For anden gang i foreningens historie lykkedes det mandag aften for et medlem af score maksimumpoint ved årets honningbedømmelse. Og så blev han endda også valgt til ny formand.
Lemvig
Børge Henriksen, Fabjerg, blev mandag aften hyldet med Danmarks Biavlerforenings sølvnål. Det er den største hæder, som en lokalforening kan tildele et medlem.
2018 Mad og Honning
2018 Mad og Honning Svend Ebbensgaard d. 25. September 2018
Mandag den 24 september var 35 mødt op i Naturcenteret til foreningens Mad og Honning.
2018 Rengøringsdag
I dag har vi haft vores årlige rengøringdag i skolebigården.