ReklameFast reklame
Link til Aulumgaard
Mest læste nyheder

4 november 2019 Honningbedømmelse
29 juli 2019 Bier på lyng
23 september 2019 Mad og honning
21 oktober 2019 Generalforsamling
2019 Årets biavler i Herning

Citatboks
Honning er liflig at nyde og god mod Sygdom

Et af projekterne går ud på at udnytte de grønne striber mellem minkburene

Landbruget og de lokale biavlerforeninger er gået sammen om et naturprojekt, der både skal gavne biavlen og gavne landbrugets image.
- Det er dog stadig det første, lille bitte skridt, vi tager, siger Villy Pedersen, der som næstformand i Danmarks Biavlerforening har deltaget i de indledende møder med miljøkonsulent Pernille Mia Madsen fra landbocenteret Heden og Fjorden i Holstebro.
Ideen er at udnytte nogle af de penge, som EU har afsat som såkaldte landdistriktsmidler til projekter, der kan øge honningtrækket hen over de perioder på sommeren mellem raps- og lyngtrækket, hvor der kun er et ubetydende honningtræk. Derfor har Pernille Mia Madsen og Villy Pedersen foreløbigt lavet udkast til to projekter, der skal arbejdes videre med.
Det ene projekt går ud på at finde en biplante, der kan erstatte de nuværende græsstriber mellem hallerne. Hvis der kan findes en plante, der både kan opsamle tabte næringsstoffer fra minkene og samtidigt virke som trækplante for bierne, kan der være en god gevinst for begge parter.
Det andet projekt går ud på at undersøge, om brakmarker og udyrkede arealer kan udnyttes på en bedre måde til glæde for bierne. Måske kan læhegn sammensættes på en bedre måde, eller der kan skabes flere, mindre naturarealer.
I første omgang prøver miljøkonsulent Pernille Mia Madsen at søge penge til de indledende forundersøgelser, så der kan skrives mere konkrete projektbeskrivelser. Beskrivelserne skal bruges til at søge større fonde om midler til konkrete projekter.