ReklameFast reklame
Link til Aulumgaard
Mest læste nyheder

2018 Rengøringsdag
2018 Begynderstart i Herning
Stor opbakning til konference
2018 Mad og Honning
Sølvhæder til frivillig arbejdsbi

Citatboks
Bien mister sin brod, når den stikker
2017 Generalforsamling i Herning
Tirsdag den 31 oktober blev bestyrelse og de forskellige udvalg konstitueret.
Bestyrelse: Formand: Egon Green - Næstformand: Svend Ebbensgaard - Kasserer: Ole Svejstrup - Sekretær: August Johnsen - Suppleanter: Kirsten Johnsen og Solvejg Svejstrup.
Undervisningsudvalg: Poul Vestergaard - Jette Mogensen - Svend Erik Eriksen - Egon Green.
Skolebigårdsudvalg: Egon Green - Flemming Madsen - August Johnsen - Dan Pedersen - Svend Sørensen.
Udstillingsudvalg: Egon Green - Kirsten Johnsen - Karoline Jensen - Jette Mogensen - Svend Ebbensgaard.