ReklameFast reklame
Link til Aulumgaard
Mest læste nyheder

2018 Mad og Honning
Sølvhæder til frivillig arbejdsbi
Ny formand scorede maksimumpoint
2018 Generalforsamling i Herning
2018 Årsafslutning i Herning

Citatboks
En død bi sanker ingen honning (England)
2019 Grøn inspirationsdag i Herning
Herning kommunes børnehaveklasser var i dag inviteret ud i Løvbakke Naturcenter
Lemvig
Mandag aften tog biavlerforeningen i Lemvig nye stader i brug. De er doneret af Jysk Energis sponsorpulje.
80 3-klassers-elever på besøg 9-10 april
Tirsdag og onsdag har vi haft besøg af ca. 80 3-klassers-elever fra Herningsholm folkeskole.
Her blev de fortalt om biernes forunderlige verden,Temperaturen var så lavt at vi ikke fik løftet rammer op af staderne men de fik set nogle bier gennem plast-dækkenet i en stade.
Begynderstart i Herning den 26-3-19
Mandag aften havde vi opstart af et nyt begynderhold
Foredrag af Lars Fischer og Zofuz Knudsen
I aftes var vi 35 mødt op til et foredrag holdt af Lars og Zofuz fra Fyn.
De fortalte levende om deres biavl og kom med mange gode råd til os, om hvordan honningen skulle behandles og opbevares mm.
Informationer om kommende arrangementer i Skjern
Tirsdag den 12. marts 2019 på Bundsbæk Møllegård i kantinen kl. 19.00.

Skovfoged uden skov, Mads Bank Mikkelsen fortæller om Skjern Enge, Lønborg Hede og Tipperne


Lemvig
Begynderkursus starter i Lemvig admin d. 27. February 2019
Nu er der mulighed for at lære, hvordan du passer bierne. Lemvig og Omegns Biavlerforening starter begynderkursus til marts, hvor man over fem aftener bliver undervist i bierne, hvordan de skal passes og honningen høstes.
Fællesmøde i Brande
Fællesmøde i Brande admin d. 26. February 2019
Brande havde indkaldt til fællesmøde og der var mødt 30 biavlere op.
Holstebro
Den 19. februar kl. 19.00 er der introduktions aften:" BIAVL SOM HOBBY"
Mødested: Holstebro Kommunes Naturskole, Nybovej 28. 7500 Holstebro.
Kontakt Knud Sørensen på 20969840 for flere oplysninger om selve kurset.
2019 Amts-bestyrelsesmøde i Herning
Bestyrelsen i Lemvig-Holstebro-Brande-Skjern og Herning biavlerforeninger afholdt et ordinært bestyrelsesmøde lørdag den 26 januar i Løvbakke naturcenter.
DBF formand Arne T. Henriksen var tilstede og holdt et godt foredrag for os.

Den 25 februar afholdes der i Brande et fællesmøde for alle medlemmer i de 5 foreninger, nærmere følger pr. mail
2019 Foredrag i Herning
Skovfoged Hans Jensen fortalte om skoven og lyngen gennem tiderne mm.Selv om der var håndbold på tv var der mødt 21 op til et spændende foredrag.
Der var gratis adgang med kaffe på kanden og flere slags kager.