ReklameFast reklame
Link til Aulumgaard
Mest læste nyheder

2018 Rengøringsdag
2018 Begynderstart i Herning
Stor opbakning til konference
2018 Mad og Honning
Sølvhæder til frivillig arbejdsbi

Citatboks
Den, der er lutter honning, bliver ædt af bierne (Spanien)
Blomster og bier
Biplanter
Alm. kongepen
Anemone
Blodkløver
Blomme
Blåhat
Boghvede
Erantis
Fjeldribs
Forsythia
Gederams
Glansbladet hæg
Gyvel
Hedelyng
Hestehov
Honningurt
Hvidkløver
Hvidtjørn
Hybenrose
Hyld
Klokkelyng
Kornblomst
Kirsebær
Krokus
Kællingetand
Mirabel
Musevikke
Mælkebøtte
Pil
Ribs
Rødel
Rødkløver
Solbær
Solsikke
Stedmoderblomst
Syren
Tidsel
Tusindfryd
Valmue
Vintergæk
Vinterraps
Vorterod
Vårbrandbæger
Vårraps
Æble

Naturens bedste bestøvere

På denne side kan du se nogle af de gode biplanter med angivelse af deres værdi for bierne. Som kilde for nektar og pollenagivelse er anvendt biplantekalender 2003, der er offentliggjort i Tidsskrift for Biavl maj 2003.

Pollen
Meget pollen
En del pollen
Lidt pollen
Nektar
Meget nektar
En del nektar
Lidt nektar

Honningbien er suverænt den vigtigste bestøver af den danske natur. En række andre insekter hjælper med bestøvningen, men alene honningbiernes antal gør den uovertruffen. I et bisamfund findes der op mod 80.000 i højsommeren, medens et bo med humlebier sjældent når over et par hundrede individer. Samtidigt er honningbien i modsætning til andre bier blomstertro. Hvis den for eksempel starter med at besøge æbleblomster, fortsætter den med at arbejde i æbleblomsterne indtil den returnerer til sit bo.

Derfor sikrer honningbierne 90 procent af bestøvningen i den danske natur. Det er ikke blot havens blomster, men også flere markafgrøder, frugttræer og vilde blomster i grøftekanten, der har gavn af bierne.