ReklameFast reklame
Link til Aulumgaard
Mest læste nyheder

Herning Friskole i Bigården
80 3-klassers-elever på besøg 9-10 april
2019 Grøn inspirationsdag i Herning
Landsskuet 2019
Fik doneret fire nye bistader

Citatboks
Ny Honning, men gammel Vin
Skjern

Skjern - Egvad
biavlerforening

Skjern-Egvad biavlerforening omfatter biavlerne i Ringkøbing-Skjern kommune.

Foreningen består af ca. 100 medlemmer.

Skjern Egvad Biavler Forening blev startet den 15 August 1908 og foreningens formål er:

  • at fremme medlemmernes kendskab og interesse for biavl. Dette søges nået gennem møder, kurser og lignende arrangementer
  • at samle biavlere og andre med interesse for biavl i en lokalforening, der skal virke for biavlens fremme med det formål at udbrede kendskab til moderne biavl inden for Ringkøbing-Skjern Kommune!

Foreningen ejer en skolebigård, hvor medlemmerne mødes hver anden tirsdag kl. 19.00, i lige uger fra uge 16 til ca. uge 36. Vi ser på hvordan bierne har det og udveksler erfaringer om hvad der bør gøres.

Foreningen arbejder tæt sammen med Ringkøbing Skjern Museum og skolebigården er placeret ved Bundsbæk Mølle på vejen ud til Rakkerhuset. Ansvarlig for skolebigården er Anders Thorre Kristensen, Spjald.

Download

Du kan læse foreningens program, vedtægter med videre ved at gå til download sektionen.

Bestyrelse:

Anders Thorre Kristensen
Formand:
Anders Thorre Kristensen
2224 4391
Skrev til formanden

Næstformand:
August Karlsson
Skriv til næstformanden

Sekretær:
Henny Nielsen
Skriv til skriv til sekretæren

Kasserer:
Jørgen Bjerge
Skriv til kassereren

Honningbien:
August Karlsson
3028 0422
Skrev til sekretæren


Børn-undervisning:
Lottie holm
Skriv til kontaktpersonen

Varroainstruktør:

Anders Thorre Kristensen
2224 4391

Biinspektør:

Ib Rasmussen
Grønagervej 20
Stauning
6900 Skjern
2938 3970
Skriv til biinspektøren